Beroepsorganisatie

Serge Stam is lid van de
Nederlandse Groep van Vioolmakers (NGV)
en erelid van de
Entente Internationale des Luthiers et Archetiers d’ art

 • Nederlandse Groep van Vioolmakers
  ( NGV, www.ngv-vioolbouw.nl )
  De NGV, opgericht in 1949 heeft als doelstelling “het vioolspelend publiek vakkundig en eerlijk voor te lichten”.
  Dit houdt voor ons o.a. in dat wij ons verplichten de klant naar beste eer en geweten te adviseren bij de aankoop van een instrument of strijkstok.
 • Entente Internationale des Luthiers et Archetiers d’ art ( EILA, www.eila.org )
  De EILA is opgericht in 1950 en is de internationale vereniging van vioolbouwers en stokkenmakers.
  Deze vereniging stimuleert uitwisseling van kennis en inzichten tussen de leden en organiseert regelmatig studiebijeenkomsten en iedere 2 jaar een congres in één van de 26 aangesloten landen.

De doelstellingen van beide verenigingen zijn min of meer gelijk.
De leden moeten voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van vakmanschap en van hen wordt verwacht als serieus vakman de clientèle terzijde te staan.
Zeker op een gebied waar weinig mensen echt mee bekend zijn, is het belangrijk iemand te kunnen vertrouwen.
Het lidmaatschap van een beroepsvereniging geeft zekerheid aan het publiek omtrent betrouwbaarheid en vakbekwaamheid.