Home

Welkom bij Stam vioolbouw.

Sinds 1936 hebben wij generaties van strijkers onder onze hoede gehad. Daarbij zijn zorg, kennis en kwaliteit altijd ons uitgangspunt gebleven.

Ik heb een aantal jaren geleden mijn activiteiten deels gereduceerd en beperk mij sinds die tijd tot de verkoop van instrumenten en strijkstokken voor beroepsmusici of amateurmusici van hoog niveau.

Verder heb ik met hernieuwd élan de bouw van instrumenten weer ter hand genomen.

Voor reparaties en taxaties verwijs ik door naar m’n collegae van de NGV.

Over ons

SERGE STAM
(1947) zoon van Otto Stam

Na zijn opleiding HBS vertrekt hij, al jong gegrepen door de vioolbouw, in 1965 naar de fameuze vioolbouwschool in Mittenwald (Duitsland). Na 4 jaar sluit hij deze opleiding met het gezellen examen af.
In de jaren die volgen werkt hij afwisselend bij zijn vader, bij Rene Morizot in Mirecourt in 1971 (Frankrijk) en bij Bernard Millant in Parijs in 1972. Bij deze laatste meester wordt ook zijn belangstelling voor de bouw en expertise van strijkstokken gewekt.
Vanaf 1972 werkte hij samen met zijn vader tot deze in 1979 moet stoppen. Sindsdien leidt hij het bedrijf samen met zijn vrouw Jacqueline.
In 1991 deed een verhuizing naar de Maliebaan recht aan de eisen die zij stelden betreffende atelier en winkel. Wegens de reducering van mijn activeiten was een kleinere ruimte voldoende en die vonden in 2017 wij op onze huidige locatie.

Serge Stam is lid van de Nederlandse Groep van Viool-en strijkstokkenmakers en, mede door het internationale karakter van zijn metier, tevens erelid van de Entente Internationale des Luthiers et Archetiers d’art.
Zijn brede kennis op het gebied van zowel nieuwbouw als oude instrumenten vormt een zeldzame combinatie in het vak.
Hij is beëdigd expert/taxateur (tegenwoordig : register-taxateur) en werd gevraagd als jurylid bij de belangrijkste concoursen op vioolbouwgebied, o.a. Triennale A. Stradivari in Cremona (1997), Concours Etienne Vatelot in Parijs (2004) en het vioolbouwconcours van Mittenwald (2005, 2014, 2018, 2022).

OTTO STAM (1913 – 1983)
….. eigenzinnig en artistiek…..

Otto Stam is grondlegger van de firma. Hij groeide op in Kampen, kreeg enige jaren cello onderricht in Zwolle en volgde de opleiding aan de kunstacademie van Antwerpen.
In 1936 begint Otto Stam een vioolbouwatelier aan de Lange Smeestraat in Utrecht, in de oorlog verhuist hij naar de Zadelstraat. Dit atelier, op zolder, vormt voor sommigen nog steeds een speciale herinnering.
De eerste jaren vindt hij nog veel tijd voor het schilderen en voor de bouw van nieuwe instrumenten. Naarmate de jaren verstrijken nemen restauratie en de in/verkoop van oude instrumenten een steeds grotere plaats in. Desondanks blijft de passie voor nieuwbouw, met veel mooie instrumenten als resultaat.
In 1956 wordt een viool op het concours van Pegli (Italië) bekroond met een gouden medaille. Een altviool wordt eveneens in Italië (Ascoli Piceno) met een zilveren medaille gewaardeerd (1959).
Otto Stam verhuist in 1963, intussen full time bijgestaan door zijn vrouw, naar het Lucasbolwerk. Hij blijft, vanaf 1972 samenwerkend met zijn zoon Serge, actief tot 1979.
Gezondsheidsproblemen maken later activiteiten in de vioolbouw onmogelijk en hij keert terug naar zijn andere grote liefde: het schilderen.
Hij overlijdt in 1983.

Expertise

Onder expertise verstaan we in dit geval het beschikken over de kennis nodig voor het vaststellen van de herkomst en leeftijd, van een instrument of strijkstok.
Het spreekt vanzelf dat de hoeveelheid parate kennis die een expert ter beschikking heeft zowel de snelheid als de kwaliteit van zijn oordeel bepaalt.

Het vaststellen van de herkomst van een instrument gebeurt nog altijd in eerste instantie volgens een “stijlkritische” methode.
Dat wil zeggen dat aan de hand van model, details, lak, gebruikte materialen en technieken, de expert tot een oordeel komt.

Sommige instrumenten of stokken zijn in één oogopslag te herkennen als het werk van een bouwer of een “school”, maar intelligente kopieën, restauraties en vervanging van verloren gegane delen, of zelfs vervalsingen, maken het ons soms niet makkelijk een instrument te “begrijpen” en een juist oordeel te vellen.

Naast onze eigen kennis, (fotografisch) geheugen en archief staan ons in deze moderne tijd ook vele andere middelen ter beschikking zoals bijvoorbeeld U.V.-licht (kwartslamp) en oudheidsonderzoek aan de hand van de jaarringen van het naaldhout van het bovenblad (dendrochronologie).
Beperking van al deze nieuwe technieken is dat zij ons kunnen helpen te vertellen wat een instrument niet kan zijn; er bestaat geen kunstje dat ons vertelt wat de herkomst van een instrument wel is.
Daarnaast maakt de digitale fotografie in combinatie met email het consulteren van collega-experts steeds makkelijker en ook de vele goede publicaties en tentoonstellingen wereldwijd helpen dit misschien wel moeilijkste aspect van ons vak op hoog niveau te beoefenen.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken is de klank van een instrument slechts van ondergeschikt belang bij de bepaling van de waarde. De altijd zeer subjectieve benadering van het begrip klank (voor de musicus het belangrijkste aspect in de beoordeling van een instrument) maakt een objectieve vaststelling van de waarde op grond hiervan niet mogelijk.

Instrumenten

EngelIk heb sinds een aantal jaren mijn activiteiten gereduceerd en beperk mij tot de verkoop van violen, alten, celli en hun strijkstokken op het niveau van beroepsmusici, conservatoriumstudenten en zeer goede amateurmusici.

Vanzelfsprekend bereiken de instrumenten die ik zelf heb gebouwd dit niveau ook.

 

 

 

 

Strijkstokken


Door mijn opleiding in het atelier van de beroemde strijkstokkenmaker en expert Bernard Millant in Parijs werd mijn grote belangstelling voor strijkstokken gewekt. De tijdens mijn leertijd opgedane en daarna door veel studie en internationale contacten verbrede kennis maakt mij tot een van de betere experts ter wereld op dit gebied.
Deze expertise vindt zijn weerslag in het aanbod van stokken.