Nieuwbouw

De kwaliteit van een goed instrument wordt niet bepaald door de leeftijd. Het inzicht van een maker in het akoestisch functioneren van een instrument en de handvaardigheid om de ideeën daaromtrent uit te voeren zijn uiteindelijk bepalend voor de speelkwaliteiten van een instrument.
Lange ervaring op het terrein van de restauratie alsmede de intensieve studie van instrumenten voor expertise hebben geleid tot een grote kennis van de aspecten die de klank van een instrument bepalen. Het spelen met deze kennis bij de bouw van een instrument biedt de mogelijkheid aan de specifieke verwachtingen van de musicus tegemoet te komen.

Een andere kwaliteit van een goed instrument is het artistieke aspect. Voor de meeste musici is dit niet makkelijk te beoordelen, maar de grote Italiaanse en ook Nederlandse makers in de 17e en 18e eeuw bouwden instrumenten die niet alleen qua klank, maar ook qua esthetische vormgeving en akoestische architectuur op een ongelooflijk hoog niveau stonden. Van groot belang hierbij was en is de lak van het instrument. Niet eens zozeer in verband met de klank, wat zo vaak gedacht wordt, maar voornamelijk uit artistiek oogpunt.
In tegenstelling tot de moderne alcohol-lak gebruiken ik nog altijd een lak op basis van harsen en olieën, gekleurd met volkomen natuurlijke (zelf-geprepareerde) pigmenten, kortom een lak zoals gangbaar was bij de grote meesters in het verleden.