Taxatie

Als gevolg van het langzaam afbouwen van onze werkzaamheden taxeren wij alleen nog instrumenten die wij verkocht of eerder getaxeerd hebben.

De federatie van Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders in roerende zaken (TMV, www.federatie-tmv.nl ) stelt zich ten doel de vakbekwaamheid van haar leden te bewaken. Dit geschiedt via een vakbekwaamheidexamen bij opname in het register en daarna door middel van controle en toezien dat de kennis op peil wordt gehouden.
In 1994 is Serge Stam beëdigd als expert/taxateur van strijkinstrumenten. Toen in 2000 de titel “beëdigd” bij wet werd afgeschaft is een persoonsgebonden certificering-systeem naar Europese norm ingevoerd. Voor de certificaathouders, ingeschreven in het register van de TMV betekent dit internationale erkenning.